AISE COLIPA Rada reklamy

English

Produkty Członków Stowarzyszenia

WARSZTATY - Wymagania rozporządzenia CLP, a system DetNet - nowe możliwości dla przemysłu detergentowego – 8 maja 2014 r.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na warsztaty pt. „Wymagania rozporządzenia CLP, a system DetNet - nowe możliwości dla przemysłu detergentowego.”, które odbędą się 8 maja 2014 r. w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Pani Elodie Cazelle z A.I.S.E.

czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

W dniu 18 marca br. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących tego aktu prawnego.

czytaj więcej

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – seminarium branży kosmetycznej.

25 marca 2014 r. odbyło się zorganizowane przez PSPKiŚC Seminarium pt. „Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych”. Celem seminarium było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, poczynając od ram prawnych po zagadnienia z zakresu toksykologii, chemii, biochemii, a także budowy i fizjologii skóry.

czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi

1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe wymagania prawne określone uchwaloną w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stanowiącą wdrożenie postanowień dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Stowarzyszenie brało aktywny udział w pracach nad powyższym aktem prawnym w trakcie całego procesu legislacyjnego.

czytaj więcej

Śniadanie prasowe - Pielęgnacja skóry wiosną, czyli jak przygotować się do nadchodzącego lata?

27 marca 2014 r. w warszawskiej restauracji Pod Gigantami odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami mediów.

czytaj więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

15 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, ul. Postępu 17A) kolejna edycja Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, nad którą patronat honorowy objęło Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

czytaj więcej

Kampania „Pierz mądrze” - konferencja prasowa

W dniu 12 lutego 2014 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości kampanii „Pierz mądrze”. Celem konferencji było uświadomienie dziennikarzom, w jaki sposób konsumenci mogą łatwo i szybko porównywać wydajność dostępnych na sklepowej półce detergentów do prania.

czytaj więcej

Seminarium PSKiŚC - Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – 25 marca 2014 r.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości serdecznie zaprasza na seminarium dotyczące oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Mając na uwadze wymagania nakładane przez rozporządzenie kosmetyczne 1223/2009 na producentów kosmetyków, oraz kompleksowość tematu, uznaliśmy że jest to temat nad którym warto się wspólnie pochylić. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wymaga bowiem od przygotowującej jej osoby bardzo szerokiej wiedzy, zarówno z zakresu toksykologii, budowy i fizjologii skóry, jak i chemii.

czytaj więcej

Wytyczne dotyczące oceny ciężkich działań niepożądanych – zagrożenia dla branży kosmetycznej

W maju br. zostały naniesione zmiany w projekcie dotyczącym wytycznych w sprawie zgłaszania ciężkich działań niepożądanych. Zmiany te zostały wprowadzone przez Komisję Europejską bez porozumienia z przemysłem kosmetycznym. Modyfikacji uległy przede wszystkim kryteria dotyczące hospitalizacji oraz tymczasowej lub stałej niewydolności czynnościowej.

czytaj więcej

Członkowie Stowarzyszenia